جستجو حرفه ای

« دسته : ژانرها آرشیو فیلم عاشقانه »

It's Not You, It's Me

(2010) 1080p WEBRip
28 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
5.7
IMDb
977 vote
0
Metacritic
52
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

The Disappearance of Eleanor Rigby: Her

(2013) 720p Blu-Ray
28 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
6.9
IMDb
8,746 vote
67
Metacritic
60
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

از زاویه دید زنانه گفته شد ، داستان زوجی در تلاشند زندگی و عشقی را که قبلاً می شناختند بازپس بگیرند و تکه های گذشته ای را که ممکن است خیلی گذشته باشد بردارند.

Monday

(2020) 1080p WEBRip
27 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
6
IMDb
136 vote
47
Metacritic
56
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

I Hate Valentine's Day

(2009) 720p Blu-Ray
27 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
4.7
IMDb
8,234 vote
17
Metacritic
19
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

Violent Delights

(2020) 1080p WEBRip
26 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
3.5
IMDb
10 vote
79
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

In-Lawfully Yours

(2016) 1080p WEBRip
25 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
5.9
IMDb
1,666 vote
0
Metacritic
49
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

داستان فیلم در موردِ یک زن مطلقه میباشد که تصمیم می‌گیرد از همسر خود جدا شود ولی این تصمیم مشکلاتی برایش و دیگران بوجود می‌آورد...

A Godwink Christmas: Meant for Love

(2019) 1080p WEBRip
25 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
7
IMDb
1,072 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

You're Killing Me

(2015) 1080p WEBRip
25 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
5.1
IMDb
341 vote
50
Metacritic
86
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

Four Desperate Men

(1959) 1080p WEBRip
25 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
6.3
IMDb
185 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

War and Peace

(1965) 1080p Blu-Ray
24 فروردین 1400 : زمان آخرین بروزرسانی
8.3
IMDb
6,469 vote
68
Metacritic
89
Rotten Tomatoes
0
User
0 vote

اشراف روسیه خود را برای حمله فرانسه در آستانه سال 1812 آماده می کنند...